June 28, 2015
Vortrag: Praha

3. 7. 2015, 15:20-15:40. Vortrag „Alois Nebel v říši symbolů. Kreslená postpaměť druhé světové války“ (mit Madlene Hagemann). V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.